Regulamin świadczenia usług przez ESITO AJ SP. Z O.O.

§1
Wstęp

 1. Poniższy regulamin określa ogólne zasady korzystania ze Sklepu internetowego esitokosmetyki.pl.
 2. Sklep internetowy esitokosmetyki.pl jest prowadzony przez firmę ESITO AJ Sp. z o.o., ul. Główna 74, 55 – 120, Paniowice NIP 915 18 15 176, KRS 0000825662, e-mail: biuro@esitokosmetyki.pl, tel.: +48 662 258 381.
 3. Producentem kosmetyków marki ESITO sprzedawanych w sklepie internetowym esitokosmetyki.pl jest firma ESITO AJ Sp. z o.o., ul. Główna 74, 55 – 120, Paniowice.
 4. Definicje użyte w regulaminie:
  • Sklep – platforma informatyczno-informacyjna, połączona z siecią Internet, umożliwiająca Użytkownikom realizację operacji handlowych przez Internet.
  • Sprzedawca – firma ESITO AJ.
  • Użytkownik – osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu.
  • Nabywca – osoba, która dokonała zakupu dowolnego produktu poprzez Sklep firmy ESITO AJ.

§2
Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Użytkownik korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do:
  • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  • korzystania ze Sklepu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
  • korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie użytku osobistego,
  • niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • przed dokonaniem zakupu zapoznać się z regulaminem korzystania ze Sklepu internetowego ESITO AJ pod domeną esitokosmetyki.pl.
 2. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie, podane są w złotówkach i zawierają VAT (są cenami brutto).
 3. Oferta proponowana przez Sklep jest ściśle zależna od stanu magazynowego firmy.
 4. Złożenie zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje, zawarte w niniejszym Regulaminie.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży.
 6. ESITO AJ zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich wszelkich zmian.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania osobom, których dane kontaktowe uzyskał dzięki rejestracji w naszym Sklepie, informacji dotyczących wprowadzanych zmian, nowych ofert, promocji, a także życzeń, podziękowań itp.

§3
Złożenie zamówienia w Sklepie

 1. Zamówienie może zostać złożone za pośrednictwem procedury zakupów w Sklepie.
 2. Po złożeniu zamówienia poprzez Sklep Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez Sklep.
 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na koncie firmy ESITO AJ.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności produktu objętego zamówieniem, Użytkownik zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 5. Użytkownik w terminie 2 dni od chwili powiadomienia go przez Sklep o braku produktu podejmuje decyzję o dalszej realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, rezygnacja z całego zamówienia). W przypadku braku decyzji Użytkownika we wskazanym wyżej terminie, Sklep zwraca wpłaconą przez Użytkownika kwotę pieniężną.
 6. Zamówione produkty Sklep wysyła w ciągu 1-2 dni roboczych, licząc od dnia zarejestrowania płatności, chyba że zaznaczono inaczej w informacji przy produkcie, przy czym maksymalny termin wykonania umowy nie może przekraczać 30 dni.

§4
Forma dostawy

 1. Forma dostawy produktu oraz forma płatności jest zgodna ze sposobem wybranym przez Nabywcę w zamówieniu.
 2. Towar zostaje wydany/wysłany Nabywcy w oryginalnym opakowaniu producenta, oraz w opakowaniu przygotowanym do transportu.
 3. Przesyłki realizowane są przez Pocztę Polską, lub firmę kurierską InPost.
 4. Forma dostawy produktu – paczka opłacona.

§5
Koszt wysyłki

 1. Kurier InPost – 13,80 zł
 2. Paczkomaty InPost – 10,50 zł
 3. Paczka Poczta Polska – 14 zł
 4. Odbiór osobisty – 0 zł

§6
Forma płatności

 1. Przelew na konto.
 2. Gotówka przy odbiorze osobistym towaru.
 3. ESITO AJ nie prowadzi sprzedaży „za pobraniem”.

§7
Wysyłka towaru

 1. Sprzedaż realizowana jest tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Towar zostaje wysłany w ciągu 1 – 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania należności za zakupiony towar (cena produktów + koszty wysyłki).
 3. Wybierając opcję dostawy poprzez kuriera, Nabywca w wiadomości e-mail otrzymuje numer listu przewozowego oraz link do strony, na której może na bieżąco śledzić położenie swojej przesyłki.

§8
Paragony i faktury

 1. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon, a na życzenia klienta wystawiana faktura VAT – należy wybrać odpowiednią opcję podczas wypełniania formularza, po dokonaniu zakupu

§9
Zmiana zamówienia

 1. Nabywca może modyfikować swoje zamówienia jedynie do momentu skompletowania jego zawartości. W momencie przesłania go na wskazany na stronie internetowej adres, modyfikacja nie jest już możliwa.
 2. W celu jakiejkolwiek modyfikacji swojego zamówienia (zmiana adresu, dodanie produktu do zamówienia, zmiana sposobu płatności czy dostawy), Nabywca kontaktuje się ze Sklepem jak najszybciej poprzez wiadomość e-mail.

§10
Anulowanie zamówienia

 1. Nabywca może anulować swoje zamówienie jedynie do momentu skompletowania jego zawartości.
 2. W momencie przesłania go na wskazany na stronie internetowej adres anulowanie nie jest możliwe.
 3. W celu anulowania Nabywca kontaktuje się ze Sklepem jak najszybciej poprzez wiadomość e-mail.

§11
Zwrot towaru

 1. Nabywca może zwrócić zakupiony towar, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Nabywca zwraca towar w stanie niezmienionym wraz z paragonem lub fakturą.
 3. Nabywca nie może zwrócić towaru, który był używany, naruszony lub został zniszczony z winy Nabywcy. Zerwanie banderoli lub w przypadku butelki naderwanie zamknięcia uznaje się za naruszenie towaru.
 4. Sprzedawca zobowiązany jest dokonać zwrotu świadczeń nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu produktu od Nabywcy.
 5. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi i leży po stronie zwracającego przedmiot.
 6. ESITO JD nie odbiera przesyłek pobraniowych.

§12
Reklamacje

 1. Wszystkie produkty dostępne w sklepie ESITO AJ objęte są gwarancją producenta.
 2. Jeżeli towar został dostarczony przez kuriera, Nabywca ma obowiązek sprawdzenia przesyłki przy kurierze, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń spisania protokołu i niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedawcę.
 3. Jeżeli Nabywca odebrał przesyłkę z paczkomatu lub poczty i po otwarciu jej stwierdzi uszkodzenia towaru, powstałe podczas transportu, lub wady techniczne, ma obowiązek sporządzenia notatki, udokumentowanej zdjęciem i niezwłocznego przesłania jej na adres e-mail Sprzedawcy .
 4. Do odsyłanego towaru, w którym stwierdzono wady, należy dołączyć paragon, krótki opis przyczyny reklamacji oraz dane adresowe (imię nazwisko, ulica, nr domu, mieszkania, miasto, kod, nr telefonu kontaktowego i adres e-mail jeżeli Nabywca go posiada).
 5. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary.
 6. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po uznaniu reklamacji.
 7. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia ich wpłynięcia.

§13
Promocje

 1. Każda Promocja stanowi osobną ofertę i nie łączy się z innymi prowadzonymi w tym samym czasie.

§14
Postanowienia ogólne

 1. ESITO AJ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu.
 2. ESITO AJ zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
 3. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą ESITO AJ, a Klientem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy ESITO AJ.
 5. Sklep Internetowy prowadzi politykę ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także wewnętrzną Polityką prywatności firmy ESITO AJ. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§15
Ochrona danych

 1. Informacje dotyczące administrowania i przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności, znajdującej się na stronie Sklepu esitokosmetyki.pl.

Regulamin obowiązuje od dnia 05.09.2018 r.